BRP-straat

Algemeen

De BRP-straat zorgt voor de inschrijving van vreemdelingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijving gebeurt in Ter Apel. Een asielzoeker krijgt een Burgerservicenummer (BSN) om sneller overheidsdiensten te regelen. Overheidsinstanties en belangenbehartigers kunnen informatie aanvragen.

Hoe werkt het?

  • Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt meldt zich bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel
  • De vreemdelingenpolitie doet het identiteitsonderzoek en de registratie van de persoonsgegevens
  • De asielzoeker ondertekent de aanvraag en gaat de asielprocedure in
  • De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente
  • De gemeente zorgt voor inschrijving in de BRP
  • Na de inschrijving in de BRP wordt er een BSN toegekend