BRP-straat

De BRP-straat zorgt voor de inschrijving van vreemdelingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijving gebeurt op de locatie Ter Apel of Emmen. Een asielzoeker krijgt een Burgerservicenummer (BSN) om sneller overheidsdiensten te regelen. Overheidsinstanties vragen informatie aan met onderstaand formulier.

Inschrijven in de BRP-straat

Het asielproces is een samenwerking van ketenpartners.

  • Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt meldt zich bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel
  • De vreemdelingenpolitie verricht het identiteitsonderzoek en de registratie van de persoonsgegevens
  • De asielzoeker ondertekent zijn aanvraag en gaat de asielprocedure in
  • De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente
  • De gemeente zorgt voor inschrijving in de BRP
  • Na de inschrijving in de BRP wordt er een burgerservicenummer toegekend