Briefadres

Algemeen

Op een briefadres kan de overheid u bereiken zonder dat u een woonadres heeft. U kunt hiervoor geen postbus gebruiken. Bel voor een afspraak.

Een briefadres is mogelijk

  • Als u geen vaste of tijdelijke woon- of verblijfplaats heeft
  • Als u woont in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of een gevangenis
  • Als u woont in een door de gemeente aangewezen instelling voor maatschappelijke opvang

Hoe werkt het?

Samen met de briefadresgever komt u op afspraak naar het gemeentehuis. Neem beiden uw identiteitsbewijs mee. U krijgt na uw aanvraag binnen 4 weken schriftelijk bericht. De briefadresgever zorgt ervoor dat u alle post van de overheid krijgt.

Wie kan een briefadresgever zijn?

  • Iemand die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een woonadres. Het briefadres is dan het woonadres van die persoon. Het briefadres moet u aanvragen in de gemeente waar de briefadresgever woont
  • Het adres van een instelling kan het briefadres zijn waar u uw post ontvangt. Dit kan alleen bij uitzondering en wordt beoordeeld door Burgerzaken