Briefadres

Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, of als u verblijft in een instelling, kunt u een briefadres aanvragen. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken.

Wanneer komt u in aanmerking

  • U hebt geen vaste of tijdelijke woon- of verblijfplaats
  • U woont in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of een gevangenis
  • U woont in een door de gemeente aangewezen instelling voor maatschappelijke opvang

Hoe werkt het?

  • U komt, op afspraak, samen met de briefadresgever naar het gemeentehuis
  • U neemt beiden uw identiteitsbewijs mee
  • U vult samen met de briefadresgever het aanvraagformulier in
  • U krijgt binnen 4 weken schriftelijk  bericht op uw aanvraag
  • De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid u bereikt

Wie mogen briefadresgever zijn?

Een persoon als briefadresgever

Iemand die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een woonadres kan briefadresgever zijn. Het briefadres is dan het woonadres van die persoon. Het briefadres moet u aanvragen in de gemeente waar de briefadresgever woont. Ook moet u schriftelijk toestemming krijgen van deze persoon.

Een instelling als briefadresgever

Het adres van de instelling is het briefadres waar u uw post ontvangt. Dit is alleen bij uitzondering mogelijk en wordt beoordeeld door Burgerzaken.