Bomen of struiken laten snoeien

Algemeen

Ziet u dat door struiken, bomen of ander groen een verkeerssituatie onveilig is geworden? Bijvoorbeeld door overhangende takken. Meld dit bij ons. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op.

Melding doen

U kunt de melding doen via deze webpagina. Of download de BuitenBeter-app uit de App Store of Play Store.

Geef in uw melding zo goed mogelijk aan om welke plek het gaat. U kunt ook foto's meesturen. Bomen of struiken op uw eigen terrein onderhoudt u zelf

Snoeien tijdens broedseizoen

Alle 67.000 bomen langs onze wegen moeten we snoeien om de wegen veilig te houden. Wij snoeien de komende 3 jaar 15.000 bomen per jaar. Onze gediplomeerde boomspecialisten controleren elke boom kort voor het snoeien. Als er een nest in zit dan laten we de boom met rust.  Zo beschermen we de natuur en houden we ons aan de regels van de wet Natuurbescherming.

Spoed buiten kantoortijden

Voor gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u 0599 32 02 20. Voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) kunt u ook bellen met 112.