Bomen of struiken laten snoeien

Als u ziet dat beplanting voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, kunt u dit melden aan de gemeente. Ook als u overlast ondervindt van overhangende takken of een te brede heg, dan meldt u dit bij ons. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Wat u moet weten

  • Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk aan om welke locatie het gaat, eventueel aangevuld met foto's
  • Als de bomen of struiken zich op uw eigen terrein bevinden dan bent u zelf verantwoordelijk voor snoeien

Snoeien tijdens broedseizoen

Om de wegen in onze gemeente veilig te houden, is het nodig dat we alle 67.000 bomen langs onze wegen snoeien. Daarom snoeien wij de komende 3 jaar 15.000 bomen per jaar. Om dit te halen snoeien we ook tijdens het broedseizoen. Onze gediplomeerde boomspecialisten controleren elke boom kort voor het snoeien. Als er een nest in zit dan laten we de boom met rust.  Zo beschermen we de natuur en houden we ons aan de regels van de wet Natuurbescherming.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 0599 32 02 20. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) natuurlijk ook bellen met 112.