Bibob-onderzoek

Algemeen

Vraagt u een subsidie of vergunning aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? Wij kunnen dan een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

Wat is Bibob?

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Door deze wet mag de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. 

Met een Bibob-onderzoek controleren wij de achtergrond van bedrijven en personen met wie we zakendoen. Om te voorkomen dat iemand dat de vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

Wanneer is een onderzoek nodig?

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen bij:

 • Vergunningen
 • Subsidies
 • Overheidsopdrachten
 • Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is 

Wat moet u doen?

 • U ontvangt een formulier van de gemeente als een onderzoek nodig is
 • Vul het formulier in
 • Stuur het ingevulde formulier en met bijlagen naar gemeente@westerwolde.nl of per post naar Gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen
 • Bij een volledige aanvraag besluiten wij binnen 12 weken

Na het onderzoek

Bij twijfel vragen wij het Landelijk Bureau Bibob om advies. Dat betekent dat er een uitgebreider onderzoek komt. Dit onderzoek duurt maximaal 12 weken bij een volledige aanvraag. 

Voordat het LBB-onderzoek begint, krijgt u hier bericht over. Na het onderzoek geeft het LLB een advies aan ons. 

 1. Er is geen gevaar op crimineel misbruik en/of activiteit. De aanvraag wordt toegekend als andere zaken ook op orde zijn.
 2. Er is minder gevaar op crimineel misbruik en/of activiteit. Vaak stellen wij aanvullende voorwaarden. 
 3. Er is een ernstig gevaar op crimineel misbruik en/of activiteit. Uw aanvraag kan worden geweigerd. 
 4. Uw gegevens zijn niet compleet of niet goed ingevuld. Uw aanvraag wordt buiten behandeling gesteld.