Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde? Dan kunt u met ons bellen. Wij kunnen de aanslag uitleggen of samen tot een oplossing komen. Klopt er iets niet of wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kan dit met uw DigiD.

Adviesbureaus bieden vaak aan om bezwaar voor u in te dienen. De kosten die zij hiervoor maken worden doorberekend aan de gemeente. Daardoor gaat de hoogte van de belastingen omhoog. Maak daarom zelf bezwaar. 

Wat u moet weten

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag heeft ontvangen. En tot 6 weken na de datum op de aanslag
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u iemand helpt die bezwaar wil maken
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingen
 • U moet het bedrag op uw aanslag betalen. Ook al maakt u bezwaar

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail
 • U krijgt voor het einde van het jaar een brief. Hierin staat of de gemeente uw bezwaar goedkeurt of afwijst
 • Als uw bezwaar wordt goedgekeurd, worden de WOZ-waarde én de aanslag OZB aangepast
 • Als u teveel heeft betaald dan storten we dit terug op uw rekening

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. Dan willen wij van u:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Het aanslagnummer waar het om gaat
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Stuur uw bezwaarschrift naar ons adres of geef het af bij het gemeentehuis.

Gemeente Westerwolde
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Hulp bij bezwaar indienen

Voor hulp bij het indienen van uw bezwaarschrift kunt u terecht bij Stichting Welzijn Westerwolde, telefoonnummer 0599 58 24 60.