Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de aanslag of de WOZ-waarde of u heeft hier vragen over, dan kunt u met ons bellen. Wij kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen. Klopt er iets niet? Is de aanslag bijvoorbeeld niet aan de juiste persoon gericht? Of is de WOZ-waarde onjuist? Dan kunt u formeel bezwaar maken met uw DigiD.

U moet het bedrag op uw aanslag gewoon betalen, ook al maakt u bezwaar. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen, geef dit aan in uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond blijkt, storten wij het teveel betaalde geld op uw rekening.

Bel ons: 0599 32 02 20

Wat u moet weten

 • U kunt online bezwaar maken met uw DigiD. Dit kan pas nadat u de aanslag heeft ontvangen, tot 6 weken na de datum op de aanslag
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u op een andere manier belanghebbende bent. Of u bent gemachtigd door de belanghebbende
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. De gemeente moet de zogenaamde no-cure-no-pay - bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 730. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Afhandeling van uw bezwaar

 • U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail
 • Vervolgens krijgt u voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB aangepast
 • Eventueel teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Uw aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Stuur uw bezwaarschrift naar onderstaand adres of geef het af bij het gemeentehuis

Gemeente Westerwolde
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Hulp bij bezwaar indienen

Voor hulp bij het indienen van uw bezwaarschrift kunt u terecht bij Stichting Welzijn Westerwolde,  telefoonnummer 0599 58 24 60. Of gaat u naar een steunstee bij u in de buurt.