Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de aanslag of de WOZ-waarde of u heeft hier vragen over, dan kunt u met ons bellen: 0599 32 02 20. Wij kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen. Als er iets niet klopt; de aanslag is bijvoorbeeld niet aan de juiste persoon gericht of de WOZ-waarde is onjuist. Dan kunt u formeel bezwaar maken met uw DigiD. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

 • Begin april 2018 ontvangt u de belastingaanslag op de deurmat, hierin staat ook de woz-waarde van uw pand
 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag heeft ontvangen
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u op een andere manier belanghebbende bent. Of u bent gemachtigd door de belanghebbende
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een zogenaamd no-cure-no-pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. De gemeente moet NCNP- bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 730. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Afhandeling van uw bezwaar

 • U ontvangt binnen een werkdag een ontvangstbevestiging per e-mail
 • Vervolgens krijgt u voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB aangepast
 • Eventueel teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Uw aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Stuur uw bezwaarschrift naar onderstaand adres of geef het af bij het gemeentehuis

Gemeente Westerwolde
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Voor hulp bij het indienen van uw bezwaarschrift kunt u terecht bij Rzijn, telefoonnummer 0599 58 24 60 of Welzijn Bellingwedde, telefoonnummer 0597
67 57 94. Of gaat u naar een steunstee bij u in de buurt (Rzijn Vlagtwedde) of Welzijn Bellingwedde.