Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Algemeen

Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde? U kunt online bezwaar maken met DigiD.

Adviesbureaus

Adviesbureaus willen graag bezwaar voor u maken. De proceskosten die hierbij worden gemaakt moeten wij betalen. Hierdoor gaat uw aanslag omhoog. Twijfelt u? Bel ons.

Wat u moet weten

 • U kunt pas bezwaar maken als u de aanslag heeft ontvangen.
 • Bezwaar maken kan tot 6 weken na de datum op de aanslag
 • U kunt alleen bezwaar maken als de aanslag op uw naam staat. Of als u iemand helpt die bezwaar wil maken
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingen

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging 
 • U krijgt voor het einde van het jaar een brief. Hierin staat of wij uw bezwaar toekennen of afwijzen
 • Als uw bezwaar wordt toegekend, worden de WOZ-waarde én de aanslag OZB aangepast
 • Als u teveel heeft betaald dan storten we dit terug op uw rekening

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. Dan willen wij van u:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Het aanslagnummer waar het om gaat
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Stuur uw bezwaarschrift per post of geef het af bij het gemeentehuis.

Gemeente Westerwolde
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Hulp bij bezwaar maken

Voor hulp bij het maken van uw bezwaarschrift kunt u terecht bij Stichting Welzijn Westerwolde, telefoonnummer 0599 58 24 60.