Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Algemeen

Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde? U kunt online bezwaar maken met DigiD.

Wat u moet weten

 • U kunt pas bezwaar maken als u de aanslag heeft ontvangen.
 • Bezwaar maken kan tot 6 weken na de datum op de aanslag
 • U kunt alleen bezwaar maken als de aanslag op uw naam staat. Of als u iemand helpt die bezwaar wil maken
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingen

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging 
 • U krijgt voor het einde van het jaar een brief. Hierin staat of wij uw bezwaar toekennen of afwijzen
 • Als uw bezwaar wordt toegekend, worden de WOZ-waarde én de aanslag OZB aangepast
 • Als u teveel heeft betaald dan storten we dit terug op uw rekening

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. Dan willen wij van u:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Het aanslagnummer waar het om gaat
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Hulp bij bezwaar maken

Voor hulp bij het maken van uw bezwaarschrift kunt u terecht bij Stichting Welzijn Westerwolde, telefoonnummer 0599 58 24 60.