Bestrijden van ongedierte

Algemeen

Ziet u een wespennest op gemeentegrond of is er overlast door ratten? Of ander ongedierte? Geef dit aan ons door.

Muizen of ratten bij u thuis meldt u ook bij ons. Zij zijn een risico voor de volksgezondheid

Wat u moet weten

  • Voor ongedierte bij u thuis neemt u contact op met een gespecialiseerd bedrijf. Muizen en ratten meldt u wel bij ons
  • Overlast van muskusratten meldt u bij Waterschap Hunze en Aa's e-mail of neem telefonisch contact op.
  • Bijen zijn heel nuttig. Bestrijden van bijen doen wij alleen bij een onveilige situatie

Spoed buiten kantoortijden

Gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren: 0599 32 02 20. Voor direct gevaar belt u 112.