Beschermd wonen aanvragen

Algemeen

Bent u of kent u iemand die door psychische problemen niet alleen kan wonen? Met Beschermd wonen krijgt u een veilige woonomgeving. Woonruimte in een instelling of een woongroep. Of begeleiding aan huis.

U kunt op werkdagen bellen van 9.00 tot 12.00 uur.

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding. Soms op afroep, soms vlakbij. U heeft een eigen woonruimte. Soms deelt u de badkamer, keuken en zitkamer met anderen. U wordt geholpen met het indelen van uw dag en het op orde houden van uw huishouden. En met goed voor uzelf zorgen. U kunt bijvoorbeeld leren verantwoordelijk om te gaan met uw woonsituatie. En u leert wat u moet en mag als huurder. Bij Beschermd wonen krijgt u begeleiding, maar geen behandeling.

Wanneer komt u in aanmerking

  • U woont in onze gemeente
  • Het is nodig dat er 24 uur per dag toezicht en begeleiding is
  • U hebt psychische of psychosociale problemen. Of een verslaving
  • U kunt niet (meer) alleen wonen
  • U bent 18 jaar of ouder als we Beschermd wonen gaan regelen. U kunt zich wel al aanmelden als u 17 ½ jaar bent
  • U heeft geen recht op zorg vanuit de zorgwetten Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet en/of de verlengde Jeugdwet. U heeft ook geen recht op Forensische zorg

Na uw aanvraag bekijken wij wat er mogelijk is. En voor hoe lang. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. En misschien is er algemene hulp waar u gebruik van kunt maken.