Beschermd wonen aanvragen

Bent u of kent u iemand die door psychische problemen niet alleen kan wonen? Dan is Beschermd wonen soms nodig. Met Beschermd wonen krijgt u een veilige woonomgeving. Met woonruimte in een instelling of een woongroep. Of met begeleiding aan huis. U kunt op werkdagen bellen van 9.00 tot 12.00 uur.

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt:

 • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar. Soms op afroep, soms vlakbij
 • U heeft een eigen woonruimte. Soms deelt u de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners
 • Een begeleider helpt u met het indelen van uw dag en het op orde houden van uw huishouden. Maar ook met goed voor uzelf zorgen.  U kunt bijvoorbeeld leren verantwoordelijk om te gaan met uw woonsituatie. En u leert wat u moet en mag als huurder
 • Bij Beschermd wonen krijgt u begeleiding, maar geen behandeling

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Westerwolde
 • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar is
 • U hebt psychische of psychosociale problemen. Hieronder valt ook verslaving
 • U kunt niet (meer) alleen wonen
 • U bent 18 jaar of ouder op het moment dat we Beschermd wonen gaan regelen. U kunt zich alvast aanmelden als u 17 ½ jaar bent
 • U heeft geen recht op zorg vanuit de zorgwetten Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet en/of de verlengde Jeugdwet. U heeft ook geen recht op Forensische zorg

Hoe het werkt

 • Vanaf 1 juli 2021 kunt u zich aanmelden bij ons voor Beschermd wonen
 • Voor u aanvraagt, controleer eerst de voorwaarden
 • Na uw aanvraag onderzoeken wij met u wat er mogelijk is. Welke hulp u krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw eigen mogelijkheden en van uw omgeving. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. En misschien is er algemene hulp waar u gebruik van kunt maken.
 • Ook als u vragen heeft over Beschermd wonen, kunt u bellen