Beschermd monument verbouwen

Voor eigenaren van een monument gelden andere eisen bij onderhoud en verbouwing. Vaak is er een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het online omgevingsloket. Ook kunt u hier controleren of u een vergunning nodig heeft.

Wat u moet weten

Overleg

Lukt het aanvragen via omgevingsloket.nl niet? Of twijfelt u aan de haalbaarheid van uw plannen? Overleg dan eerst met ons. Dit is geheel vrijblijvend.

Wij bekijken dan voordat u de aanvraag doet of uw plan voldoet aan:

  • het bestemmingsplan
  • de monumententoets
  • de welstandstoets

In de welstandstoets staat vastgelegd welke uiterlijke kenmerken een bouwwerk moet hebben. Een welstandstoets is ook een onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning. Als uw aanvraag is gedaan zijn er wel kosten verbonden. 

U kunt telefonisch met ons overleggen of een afspraak maken: 0599 32 02 20.

Monument

Een monument is geheel of gedeeltelijk beschermd. Een aantal zaken aan een monument kunt u vergunningsvrij aanpassen. Graag vertellen wij u hier meer over. U kunt hiervoor met ons bellen: 0599 32 02 20 . Informatie vindt u ook op cultureelerfgoed.nl. Wilt u weten of uw woning een monument is? Alle rijksmonumenten zijn te vinden op monumentenregister.cultureelergoed.nl.

Beschermd dorpsgezicht

Voor een beschermd dorpsgezicht gelden lichtere eisen als voor een monument. Ook bij een beschermd dorpsgezicht kunt u een aantal zaken vergunningsvrij aanpassen. Graag vertellen wij u hier meer over. U kunt hiervoor met ons bellen: 0599 32 02 20. Informatie vindt u ook op cultureelerfgoed.nl. De gemeente Westerwolde telt drie beschermde dorpsgezichten: het lint van Bellingwolde, de vesting van Bourtange en het dorp Oudeschans.

Gemeentelijk monument

De gemeente Westerwolde heeft geen gemeentelijke monumenten.