Beschermd monument verbouwen

Bent u eigenaar van een monument? Dan zijn er andere regels bij onderhoud en verbouwing. Vaak is er een omgevingsvergunning nodig.

Wat u moet weten

Weet u niet zeker of uw plannen haalbaar zijn? Overleg dan met ons. Wij bekijken of uw plan voldoet aan:

  • het bestemmingsplan
  • de monumententoets
  • de welstandstoets

In de welstandstoets staat vastgelegd welke uiterlijke kenmerken een bouwwerk moet hebben. Een welstandstoets is ook een onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning. Als uw aanvraag is gedaan zijn er wel kosten verbonden. 

Monument

Een monument is geheel of gedeeltelijk beschermd. Sommige aanpassingen kunnen vergunningvrij. Neem hiervoor contact met ons op. U kunt veel informatie ook vinden op cultureelerfgoed.nl. Wilt u weten of uw woning een monument is? Alle rijksmonumenten zijn te vinden op monumentenregister.cultureelergoed.nl

Gemeentelijk monument

Er zijn geen gemeentelijke monumenten in onze gemeente.

Beschermd dorpsgezicht

Er gelden lichtere eisen voor een beschermd dorpsgezicht als voor een monument. Ook bij een beschermd dorpsgezicht kunt u een aantal zaken vergunningsvrij aanpassen. 

Onze gemeente telt drie beschermde dorpsgezichten:

  • het lint van Bellingwolde
  • de vesting van Bourtange
  • het dorp Oudeschans