Beschadiging aan straatmeubilair

Algemeen

Ziet u ergens iets dat kapot is? Zoals een verkeersbord, bankje of speeltoestel? Geef dit aan ons door. Wij lossen het zo snel mogelijk op. Het kan zijn dat wij iets moeten bestellen. Dan kan het opnieuw plaatsen langer duren.

Melden

  • Geef de plek aan en omschrijf waar het om gaat
  • Als u foto's heeft dan kunt u deze in de melding meesturen

Spoed buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 0599 32 02 20. Voor direct gevaar belt u 112.