Beleidskader zon- en windenergie

De gemeente Westerwolde wil in 2035 energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle energie die we dan gebruiken, duurzaam wordt opgewekt. 

Beleid voor zonneparken

Westerwolde was één van de eerste gemeenten in Nederland met een beleid voor zonneparken. Dit zorgde voor duidelijkheid bij initiatiefnemers, waardoor zij in actie kwamen. Mede hierdoor ligt de gemeente op koers om haar doel van 1.800 TJ in 2035 te behalen. Er zijn landelijk en regionaal  veel ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd het beleid over zon- en windenergie onder de loep nemen.

Verbeterpunten

In 2022 vroegen we alle inwoners verbeterpunten aan te geven op het gebied van zon- en windenergie. Deze input is daarna verwerkt tot een conceptbeleid Zon & Wind. Dit concept is hier te downloaden.

We geven alle inwoners nogmaals de gelegenheid te reageren. Heeft u na het lezen van het document (alleen de samenvattingen per hoofdstuk is voldoende) nog vragen en/of opmerkingen? Maak dan gebruik van het formulier hieronder om uw input door te geven. Dit kan tot uiterlijk 17 maart.