Belastingaanslag 2022

Aanslag digitaal

Wilt u de aanslag digitaal ontvangen? Dat regelt u in MijnOverheid. Wilt u terug naar een papieren versie van de aanslag? Dit regelt u ook via MijnOverheid. 

Jaarlijkse automatische incasso

Had u vorig jaar al automatische incasso? Dan geldt dat ook voor dit jaar. Er wordt van maart tot en met december elke maand een bedrag van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u rond welke dagen wij bedragen van uw rekening afschrijven.

Op welke naam staat de aanslag?

  • Als het gaat om een eigen woning kijken wij in het kadaster
  • Zijn er meerdere eigenaren? Dan staat de aanslag op de oudste persoon voor onroerendzaakbelasting (OZB) en rioolheffing. De andere persoon krijgt de aanslag afvalstoffenheffing
  • Gaat het om een huurwoning? Dan kijken we eerst naar de langst wonende en daarna leeftijd