Belastingaanslag

Algemeen

Elk jaar in februari krijgt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hierop staan de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan staat de WOZ-waarde ook op de aanslag.

Aanslag niet ontvangen?

Kijk in uw berichtenbox op Mijn Overheid. Misschien staat 'gemeente Westerwolde' aangevinkt. Hierdoor krijgt u de aanslag digitaal. Wilt u terug naar een papieren versie? Dit regelt u ook via MijnOverheid. 

Jaarlijkse automatische incasso

Had u vorig jaar automatische incasso? Dan geldt dat ook voor dit jaar. Van maart tot en met december wordt er elke maand een bedrag van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u rond welke dagen dit wordt gedaan.

Op welke naam staat de aanslag?

  • Als het gaat om een eigen woning kijken wij in het kadaster
  • Zijn er meerdere eigenaren? Dan staat de aanslag op de oudste persoon voor onroerendzaakbelasting (OZB) en rioolheffing. De andere persoon krijgt de aanslag afvalstoffenheffing
  • Gaat het om een huurwoning? Dan kijken we eerst naar de langst wonende en daarna leeftijd

Klopt er iets niet op uw aanslag?

Neem telefonisch contact met ons op: 0599 32 02 20.

Hondenbelasting

In onze gemeente betaalt u geen hondenbelasting.