Begraven en begraafplaatsen

Als u een plaats wilt op een gemeentelijke begraafplaats, vraagt u grafrechten aan bij de gemeente. Hiervoor belt u met de gemeente. Met grafrechten bent u de rechthebbende van het graf en de contactpersoon voor de gemeente. Het aanvragen van een begrafenis gebeurt meestal door de begrafenisondernemer.

Bel met de gemeente: 0599 32 02 20

Wat u moet weten

Aanvragen begrafenis

Vaak neemt een begrafenisondernemer alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden en regelt de begrafenis. Het is niet verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen.

Grafrechten betalen

Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. 

Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkgenootschap.

Grafsteen of gedenksteen plaatsen

Het plaatsen van een grafsteen op een begraafplaats wordt meestal geregeld door de steenhouwer. Hij heeft een vergunning van de gemeente nodig. De rechthebbende van het graf (meestal de echtgenoot of partner of een familielid) moet akkoord gaan met de plaatsing van het grafmonument.

Gemeentelijke begraafplaatsen

In de gemeente Westerwolde vindt u 10 gemeentelijke begraafplaatsen: in Bourtange, Oudeschans, Sellingen, Sellingerbeetse, Ter Apel Kapelweg,Ter Apel Poortweg, Ter Apelkanaal, Veelerveen, Vlagtwedde en Wedde.

Kosten begraafplaats

Voor het begraven op een begraafplaats van de gemeente betaalt u graf- en begraafrechten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. Ieder jaar stellen we de tarieven voor de begraafplaats opnieuw vast.

Rechthebbende

Degene die de grafrechten betaalt, is de rechthebbende van het graf. Dit is vaak een erfgenaam of familielid van de overledene. Deze persoon beslist wat er met het graf gebeurt en wie er mag worden bijgezet. Als rechthebbende zorgt u voor onderhoud van het graf.

Overschrijven graf

U kunt de grafrechten laten overschrijven naar iemand anders als u dat wilt, zoals uw echtgenoot of partner of een familielid (bloedverwant tot en met de derde graad). Is de rechthebbende overleden, dan moet het recht binnen 1 jaar worden overgeschreven. Wilt u de grafrechten overschrijven, neem contact op met de gemeente.

Afstand doen van graf

Als rechthebbende van een graf kunt u afstand doen van het graf. Dit kan na de wettelijke termijn van 10 jaar na de laatste begraving. Het is alleen mogelijk om schriftelijk afstand te doen van de rechten op een graf. Neem hiervoor contact op met de gemeente.