Automatisch betalen

Voor het betalen van de belastingaanslag kunt u automatische incasso aanvragen. Wij delen het bedrag dat u moet betalen door 10. Vervolgens schrijven wij het termijnbedrag van maart tot en met december van uw rekening af. Elke keer aan het einde van de maand. Automatische incasso vraagt u aan met DigiD.

U kunt alleen automatische incasso aanvragen als de aanslag op uw naam staat.

Nieuw rekeningnummer

Verandert uw rekeningnummer? Pas dit zo snel mogelijk aan met uw DigiD. U kunt uw rekeningnummer alleen veranderen als de aanslag op uw naam staat.

Verander uw rekeningnummer

Automatisch betalen stoppen

Stopzetten van uw automatische incasso kan elk moment met uw DigiD. Automatisch betalen loopt door totdat u het zelf stop zet.

Stop automatische incasso

Wilt u geen automatische incasso?

  • Gebruik dan de acceptgiro’s bij uw aanslag
  • Of maak zelf het bedrag over op ons bankrekeningnummer NL76BNGH0285172875, ten name van de gemeente Westerwolde
  • Vermeld bij het overmaken het aanslagnummer. Het volledige bedrag op de aanslag moet voor 30 juni op onze rekening staan
  • Woont u in het buitenland? Gebruik dan ons BIC nummer: BNGHNL2G