Asbest vrijgekomen na brand  Oostersingel Bellingwolde

Aan de Oostersingel in Bellingwolde is donderdagavond brand ontstaan in een garage. Er is bij de brand asbest vrijgekomen. Het blijkt om een relatief kleine hoeveelheid asbest te gaan van golfplaten. De stukjes zijn terecht gekomen op de daken en in de tuinen van Oosteringel nrs. 9 t/m 19 (oneven nummers), Lindenlaan

De firma Reer heeft de opdracht gekregen om het asbest zo spoedig mogelijk op te ruimen. De komende dagen hoopt men alle asbest opgeruimd te hebben.

Eerst wordt de afgebrande schuur opgeruimd en vervolgens de daken, zonnepanelen en dakgoten en de tuinen.

Wij beantwoorden graag de vragen die u misschien heeft over de nasleep van een asbestbrand. 

Asbest & gezondheid

Van asbest is bekend dat vrijkomende losse vezels bij inademen een risico voor de gezondheid kunnen opleveren. De asbesthoudende scherven die zich hebben verspreid, zijn op zich niet gevaarlijk. Alleen wanneer de asbestscherven breken kunnen vezels vrijkomen. Om te voorkomen dat de scherven breken, is het van belang dat er zo min mogelijk op de scherven gelopen en gereden wordt. Na de brand zijn er nauwelijks nog asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen vezels zullen zijn weggewaaid en brandresten met asbest erin zullen op de grond liggen.

Opruimen asbest

De eigenaar van het pand waaruit de asbest afkomstig is of de veroorzaker van de asbestverspreiding is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk verwijderen van de asbest en het schoonmaken van de omgeving. Hiervoor moet een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld worden. Eerst wordt de openbare weg en daarna de rest van het openbare gebied schoongemaakt. De medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf dragen beschermende pakken. Dat is noodzakelijk omdat de medewerkers vrijwel dagelijks met asbest werken. Het is voor u niet nodig om beschermende kleding te dragen. Voor jezelf is de blootstelling slechts kortdurend geweest en zijn deze beschermende maatregelen niet nodig.

Wat kunt u zelf wel en niet doen?

  • Wij raden u aan om uit voorzorg uw brandverzekering in te lichten, ook al heeft u geen enkele schuld. Verzekeraars hebben afspraken dat zij onderling over schade overleggen.
  • Als er voor uw buitendeur scherven asbest liggen, kunt u daar beter niet op trappen. Het is verstandig de scherven op te pakken en in een dubbele plastic zak te verzamelen. De zak kunt u dan later meegeven aan de medewerkers van het bedrijf dat de schoonmaak verzorgt. Was goed uw handen nadat u de scherven heeft opgepakt.
  • Heeft u door het met asbest besmette gebied gelopen? Spoel dan de zolen van de schoenen waarop u gelopen heeft af onder de kraan. Als u nog naar buiten moet terwijl daar asbeststukjes liggen, doe dan bij binnenkomst uw schoenen uit.
  • Als door de aanwezigheid van veel asbestscherven het in- en uitlopen van uw woning wordt belemmerd, kunt u de scherven met een zachte bezem voorzichtig van het pad vegen. Spoel de bezem vervolgens buiten af, zo mogelijk bij een buitenkraan of met een gieter.
  • Als er in uw huis asbest is vrijgekomen of terechtgekomen is, kunt u die plek het best meteen afnemen met een natte doek. De doek kunt u tussendoor uitspoelen. Na het schoonmaken kunt u de doek in een plastic zak bewaren en later aan de opruimers meegeven. Gebruik niet uw stofzuiger. Stofzuigers kunnen de asbestvezeltjes namelijk weer uitblazen. 

Na afloop van het opruimen

  • Na afloop krijgt elk getroffen adres en vrijwaringsverklaring als bewijs dat al het asbest is opgeruimd. Dan is ook een volledig rapport beschikbaar.
  • Zodra wij de factuur hebben ontvangen voor opruimwerkzaamheden krijgt ieder getroffen adres een opgave van de kosten, gespecificeerd per adres.
  • Elk adres dient vervolgens de kosten aan hun verzekering op te geven. 
  • De verzekering verhaalt vervolgens de kosten op de verzekeraar van de veroorzaker.