Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

De Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociale beleid en verordeningen. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen.

Informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op hun eigen website. De vergaderingen zijn openbaar.