Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

De Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociale beleid en verordeningen. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen.

Informatie over deĀ Adviesraad Sociaal Domein vindt u op hun eigen website. De vergaderingen zijn openbaar.