Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over onderwerpen binnen het sociaal domein. Dat zijn onderwerpen die te maken hebben met zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen.

Informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op hun eigen website. De vergaderingen zijn openbaar.