Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

De Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociale beleid en verordeningen. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen.

De adviesraad Sociaal Domein Westerwolde vergadert elke 3e donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Sellingen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De vergaderingen vinden plaats op:

 •  11-02
 • 17-03
 • 16-04
 • 21-05
 • 18-06
 • 16-07
 • 17-09
 • 15-10
 • 19-11
 • 17-12
 • Meer informatie van de Adviesraad Sociaal Domein, vindt u op hun eigen website adviesraadwesterwolde.nl