Aanmelden apparaten

  • 1 Huidige: Apparaten aanmelden
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Apparaten melden Verplicht
Het laten ophalen kost € 20 per apparaat.
Wanneer wilt u het laten ophalen? Verplicht
Contactgegevens Verplicht

We gaan goed met uw contactgegevens om. We gebruiken deze alleen om informatie over uw aanmelding te vragen of voor het versturen van de rekening. 

Rekening Verplicht
Naar welk adres kunnen wij de rekening sturen? Verplicht