Beleid zonneparken

In 2035 willen wij energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle energie die we dan gebruiken, duurzaam wordt opgewekt. Zonne-energie is een van die manieren. Het is daarom mogelijk om zonneparken te ontwikkelen.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken elektriciteit op uit het zonlicht. Die energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Zonneparken worden vaak gebouwd door projectontwikkelaars. Een zonnepark heeft grote invloed heeft op de omgeving. Daarom moeten projectontwikkelaars eerst een stappenplan doorlopen voordat zij een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. 

Projectontwikkelaar

De projectontwikkelaar onderzoekt of de plek geschikt is. Als de gemeente dit goedkeurt, moet de projectontwikkelaar daarna 2 bijeenkomsten voor bewoners organiseren. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het zonnepark goed in het Westerwoldse landschap past. Cultuurhistorie en biodiversiteit spelen hierin een belangrijke rol.

Een zonnepark in de buurt, wat betekent dit?

Niet alleen de projectontwikkelaar moet voordelen ervaren van een zonnepark, maar ook de omgeving. Daarom is ons doel dat zonneparken in de gemeente Westerwolde voor 50% lokaal eigendom worden. Dit betekent dat een zonnepark deels eigendom is van een coöperatie. Of van een andere organisatie die moeite wil doen voor mensen die in de buurt wonen. U als buurtbewoner kunt lid worden van deze coöperatie. Zo kunt u meebeslissen over de ontwikkeling van het zonnepark en voordeel hebben van de winst.

Omdat 50% lokaal eigendom niet altijd haalbaar is kan dit op een andere manier worden opgelost. Bijvoorbeeld met investeringen in de buurt, zoals energiezuinig maken van woningen of bijvoorbeeld een speeltuin.

Hoe het  zonnepark nuttig kan zijn aan de omgeving is per zonnepark verschillend. Iedere plek heeft andere omwonenden met eigen wensen, ideeën en meningen.

Beleid zonneparken en kleine windmolens

De gemeente Westerwolde was één van de eerste gemeenten in Nederland met beleid voor zonneparken. Dit heeft gezorgd voor duidelijkheid bij initiatiefnemers. Hierdoor liggen wij op koers om het doel van 1.800 TJ in 2035 te behalen. Omdat er landelijk en regionaal ontwikkelingen zijn op het gebied van de energietransitie heeft de gemeenteraad het college gevraagd om het beleid over zon- en windenergie onder de loep nemen. Bureau 7TIEN heeft deze evaluatie uitgevoerd. Het doel van de evaluatie was terugkijken en aanbevelingen meegeven voor het toekomstige beleid. Wij vinden de mening van onze inwoners erg belangrijk. Daarom zijn ook de inwoners van Westerwolde gevraagd om verbeterpunten aan te geven. De resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen zijn te lezen in het eindrapport. Met de resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen die in het eindrapport staan gaan wij aan de slag met een herijking van het huidige beleid. Dit doen wij samen met onze inwoners.