Zonneparken en kleine windmolens

Wilt u weten wat het standpunt is van de gemeente Westerwolde over zonneparken en kleine windmolens?
Bekijk dan de
U kunt de notitie online inzien en het ligt bij de balies op de gemeentehuizen in Sellingen en Wedde. Uw opmerkingen of ideeën kunt u tot 17 januari doorgeven via de digitale ideeënbus.

In de notitie zijn uitgangspunten opgenomen voor het ontwikkelen voor zonneparken en kleine windmolens (tot 15 meter). Daarnaast is de gemeente bezig met planvorming voor andere concrete duurzaamheidsprojecten. Denk bijvoorbeeld aan verduurzamen van woningen en bedrijven.

Samen met de omgeving

De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat omwonenden uitgebreid betrokken worden bij het thema duurzaamheid, omdat dit van grote impact is op de samenleving en landschap. Bij het opstellen van de visie duurzaamheid en ook voor de notitie zijn verschillende bijeenkomsten gehouden voor inwoners. Ook is de gemeente in gesprek geweest met verschillende belangrijke partijen zoals LTO, natuur en milieufederatie, provincie Groningen, ondernemers en energiecoöperaties. Bij de uitvoering van de projecten zal het niet anders zijn; draagvlak en participatie staan centraal bij de energietransitie.

Visie Duurzaamheid