WOZ-waarde 2019

Voor uw belastingaangifte over het jaar 2018, gebruikt u uw WOZ-waarde van 2018 (waardepeildatum 1-1-2017). Deze kunt u raadplegen via het online WOZ-waardeloket.

Taxatieverslag

In het taxatierapport leest u hoe uw WOZ-waarde is bepaald. U kunt uw taxatieverslag online aanvragen.