WOZ-waarde 2019

Vanaf 1 maart kunt u belastingaangifte doen over het jaar 2019. Als u een woning of pand bezit, heeft u voor uw aangifte de WOZ-waarde van 2019 nodig (waardepeildatum 1-1-2018). Deze kunt u raadplegen via www.wozwaardeloket.nl. Uw WOZ-waarde staat ook op de belastingaanslag die u vorig jaar (2019) hebt ontvangen.

Over de WOZ-waarde

  • De gemeente stelt jaarlijks de waarde onroerende zaak (WOZ-waarde) vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • In het taxatierapport leest u hoe uw WOZ-waarde is bepaald. U kunt uw taxatieverslag online opvragen.

Aangifte vermogensbelasting

Voor de aangifte van vermogensbelasting heeft u de WOZ-waarde 2020 (waardepeildatum 1-1-2019) nodig. Deze vindt u binnenkort op het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde 2020 vindt u ook op de aanslag gemeentelijke belastingen, deze ontvangt u eind februari 2020.