Wie mag er stemmen op 23 mei 2019

Mag ik stemmen op 23 mei 2019 bij de verkiezingen van het Europees Parlement?

Om een stem uit te kunnen brengen gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten
  • Of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Niet-Nederlandse inwoners

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, maar bent u wel EU-burger en inwoner van Nederland? Ook dan mag u stemmen bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei.