Wie mag er stemmen op 20 maart 2019

Mag ik stemmen op 20 maart 2019 bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2019?

Provinciale Statenverkiezingen 2019

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Provinciale Statenverkiezingen gelden voorwaarden:

  • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten
  • Op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) ingezetene zijn van de provinicie Groningen
  • U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Waterschapsverkiezingen 2019

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Waterschapsverkiezingen gelden voorwaarden. U ontvangt een stempas als u voldoet aan het volgende:

  • U moet de Nederlandse nationaliteit of nationaliteit van een EU-lidstaat of andere nationaliteit (als u rechtmatig in Nederland verblijft) bezitten
  • Op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) ingezetene van het waterschap zijn
  • U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht