Westerwoldse kinderen maken via educatieproject kennis met Cittaslow

3 juli 2019
Kunstwerk educatieproject
Alle basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente Westerwolde krijgen educatieworkshops aangeboden die passen binnen het gedachtegoed van Cittaslow. Met de workshops leren kinderen van 2 t/m 12 jaar landschapselementen in hun eigen omgeving bewust bekijken en ervaren en maken ze kennis met kunst. De gemeente Westerwolde wil hiermee op een (inter)actieve manier haar jongste inwoners betrekken bij Cittaslow. Tijdens het Schildersfestival Montmartre op zaterdag 13 juli stellen de oudste groepen hun kunstwerken tentoon.

Workshops

Elke workshop binnen het educatieproject heeft een eigen thema en doelgroep. Voor peuters en kinderen van de groepen 1 en 2 is er een workshop tradities, voor de groepen 3 en 4 een workshop streekproducten, voor de groepen 5 en 6 een workshop landschap en voor de groepen 3, 4, 7 en 8 een workshop duurzaamheid. Tot slot volgen leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een overkoepelende workshop over zwerfafval. De workshop wordt gegeven door kunstenaar Stefan Keijser. De kinderen gaan aan de slag met kunstwerken in dit thema en presenteren hun resultaten in MFA De Zuides tijdens het jaarlijkse Schildersfestival Montmartre.

Samenwerking

Het educatieproject is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), de directeuren en cultuurcoördinatoren van de basisscholen, kunstenaars en Cittaslow supporters.

Cittaslow

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.