Westerwolde wil meer mogelijkheden voor bedrijven in Ter Apel

De gemeente Westerwolde heeft een verzoek ingediend bij de provincie Groningen om een perceel aan de Nulweg in Ter Apel te mogen uitgeven als bedrijfskavel. Het gaat om een perceel van 11 hectare tegenover het OK tankstation.

Op dit moment zit bedrijventerrein ’t Heem in Ter Apel zo goed als vol. De gemeente is daarom op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om zich te vestigen. ‘De vraag naar bedrijfskavels is de afgelopen jaren vooral in Ter Apel sterk toegenomen, maar helaas is er amper ruimte beschikbaar voor bedrijven,’’ geeft wethouder Harm-Jan Kuper aan. ‘’Bedrijven zijn daardoor genoodzaakt een locatie buiten de gemeente of regio te accepteren en dat heeft onder andere negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in onze gemeente. We zijn daarom op zoek zijn gegaan naar locaties in Ter Apel waar nieuwe bedrijvigheid wenselijk is. De locatie aan de Nulweg is wat ons betreft daarvoor de meest geschikte optie.’’

De locatie is goed bereikbaar via de N366 en ligt, voor een deel, buiten de bebouwde kom. Daarnaast is het perceel voldoende groot om daar de komende jaren bedrijven te kunnen vestigen. Het type bedrijven dat geschikt is voor deze locatie, is vergelijkbaar met de bedrijven die op dit moment op bedrijventerrein ’t Heem gevestigd zijn.

Wijziging bestemming

Omdat bedrijvigheid op dit perceel volgens de provinciale omgevingsverordening van de provincie Groningen nu nog niet is toegestaan, heeft het college van burgemeester en wethouders de provincie Groningen verzocht in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Als de provincie daarmee instemt, duurt het nog anderhalf jaar voordat zich daar de eerste bedrijven kunnen vestigen. ‘’De animo voor de Nulweglocatie is groot, dus het is belangrijk dat we bij een positief bericht van de provincie het vervolgtraject vlot, maar wel correct doorlopen,’’ vervolgt wethouder Kuper. ‘’Daarbij krijgen omwonenden en bedrijven de ruimte om ideeën en aandachtspunten met de gemeente te delen.’’