Westerwolde stelt veiligheidsrisicogebied in bij aanmeldcentrum Ter Apel

De gemeente Westerwolde wijst met onmiddellijke ingang het voorterrein van het aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen in Ter Apel aan als veiligheidsrisicogebied en verscherpt het cameratoezicht.

Translation in English or Arabic 

Maatregelen

Door het terrein aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied geeft dit de politie de mogelijkheid om personen die zich in het gebied ophouden onder voorwaarde preventief te fouilleren. Daarnaast wordt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het cameratoezicht verscherpt. De gemeente neemt deze maatregelen in nauwe samenspraak met Veiligheidsregio Groningen, Openbaar Ministerie en Politie Noord-Nederland.

Het is al geruime tijd onrustig op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Door de landelijke asiel- en opvangcrisis is aanhoudend sprake van een onwenselijke situatie aan de Ter Apelervenen. De sociale veiligheid is voortdurend in het geding voor zowel kwetsbare groepen op de vlucht voor oorlog en vervolging als voor de medewerkers van onder meer COA, IND, AVIM, Rode Kruis en beveiliging. Ook zijn er aanhoudend zorgen over brandveiligheid en hygiëne.

De gemeente Westerwolde en Veiligheidsregio Groningen zetten zich in voor een langdurige verbetering van de situatie in Ter Apel. Daarbij doen zij nogmaals een dringend beroep op Rijk, provincies en gemeenten om de druk op Ter Apel structureel te verlichten, zodat de asielprocedure op een zorgvuldige en ordentelijke wijze kan plaatsvinden met inachtneming van de belangen van de asielzoekers en de inwoners van Ter Apel.

Luchtfoto veiligheidsrisicogebied

Aanvulling onderbouwing veiligheidsrisicogebied