Westerwolde stelt strenge eisen aan versoberde opvang kansarme asielzoekers

17 september 2020
Plaatsnaambord Ter Apel
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde stelt strenge eisen aan de plannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om nieuwe kansarme asielzoekers versoberd en separaat op te vangen. Afspraken over de gefaseerde opbouw, maximum aantallen en het monitoren en voorkomen van overlast zijn hierbij absolute voorwaarden.

Geen extra kansarme asielzoekers naar Ter Apel

In de nieuwe aanpak komen er niet meer kansarme asielzoekers vanuit elders in het land naar Ter Apel, maar wordt een deel van de nieuwe asielzoekers versoberd en separaat onder strenger toezicht opgevangen. Hun asielverzoeken worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) versneld afgehandeld in Budel en Ter Apel. De gemeente Westerwolde heeft met het COA afgesproken dat het aantal asielzoekers dat in de versoberde opvang verblijft gefaseerd wordt opgebouwd en dat de bovengrens van 180, het aantal kansarme asielzoekers dat nu al in Ter Apel verblijft, niet overschreden wordt.

Overlast mag niet toenemen

Burgemeester en wethouders zijn blij dat de problematiek nu aan de voorkant wordt aangepakt maar willen wel dat er scherp op toegezien wordt dat de overlast in Ter Apel niet toeneemt maar dat de maatregelen juist leiden tot minder overlast. Als blijkt dat deze opvang op termijn niet tot gewenste resultaten leidt, bijvoorbeeld omdat overlast substantieel toe- in plaats van afneemt, zal de opvangvorm tussentijds worden beëindigd.