Westerwolde sluit 2021 af met positief resultaat

De gemeente Westerwolde sluit 2021 af met een positief resultaat. Het effect van Covid-19 op de gemeente is in financiële zin beperkt te noemen. Wel heeft de pandemie een enorme impact gehad op alle beleidsterreinen. Hierdoor is het (ontwikkel)proces van de gemeente vertraagd en heeft de gemeente veel extra taken moeten uitvoeren.

Ondanks het positieve resultaat wacht de gemeente de komende jaren financieel spannende tijden. De onzekerheid over mogelijke bezuinigingen bij de Rijksoverheid maken het lastig de meerjarenbegroting goed in te schatten. De komende jaren zal de gemeente daarom een behoudend financieel beleid moeten voeren. Het positieve resultaat over 2021 is vooral behaald omdat door het coronavirus niet overal invulling aan kon worden gegeven en in het sociaal domein de tekorten zijn beperkt. Daarnaast is er ook in 2021 bespaard op overheadkosten. Een deel van de middelen die zijn overgehouden zullen in 2022 gebruikt worden om bijvoorbeeld uitgestelde werkzaamheden op te pakken.

Investeringen

De financiële aandacht blijft zich de komende jaren richten op het sociaal domein. Daarnaast moet de gemeente de komende jaren flink investeren in het openbaar gebied, om de achterstanden in onderhoud weg te werken. Ook moeten er investeringen worden gedaan in onderwijshuisvesting en overige gemeentelijke gebouwen.

Bijdrage vanuit Rijk onzeker

Onzekere factor blijft de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Door de mogelijke herverdeling van gelden vanuit het Rijk richting de gemeente valt in de toekomst een hogere bijdrage te verwachten. Echter is het inzicht in het Gemeentefonds door deze herverdeling op dit moment minder transparant geworden. Het college van burgemeester en wethouders verwacht daarom dat een financieel behoudende koers nodig is om in de toekomst een sluitende begroting te kunnen presenteren.
De gemeenteraad neemt vanavond een besluit over de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage.