Westerwolde sluit 2019 af met positief resultaat van één miljoen

10 juni 2020
De gemeente Westerwolde sluit 2019 af met een positief resultaat van één miljoen euro. Op verschillende gebieden heeft de gemeente vorig jaar bezuinigingen doorgevoerd. Er is nog steeds sprake van tekorten op het sociaal domein, maar de gemeente heeft ook een aantal incidentele financiële voordelen gehad. De bezuinigingen en de financiële voordelen hebben ertoe geleid dat 2019 met een positief resultaat afgesloten kan worden.

Ondanks het positieve resultaat verwacht de gemeente de komende jaren wel verder te moeten bezuinigen. De financiële aandacht blijft zich richten op het sociaal domein. Daarnaast moet de komende jaren geïnvesteerd worden in het openbaar gebied om de achterstanden in onderhoud weg te werken. Ook moeten er investeringen worden gedaan in de onderwijshuisvesting en overige gemeentelijke gebouwen.

Het coronavirus heeft geen financiële gevolgen gehad voor het jaar 2019, maar zal naar verwachting wel financiële impact hebben op diverse beleidsterreinen in 2020 en mogelijk de jaren erna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu nog niet te bepalen.

De gemeenteraad buigt zich op 1 juli over de jaarrekening.