Westerwolde aan de slag met Omgevingsvisie

27 maart 2019
Dorp Oudeschans in beeld
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Daarvoor moeten het Rijk, de provincies en gemeenten elk een omgevingsvisie maken. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie vast voor het hele grondgebied. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisies en bundelt visies voor bijvoorbeeld verkeer en vervoer, natuur, water en milieu. Het doel hiervan is dat het makkelijker wordt om projecten in uw leefomgeving te starten waarbij ruimtelijk, economisch en sociaal beleid samenkomen.

Ja, mits

Van de omgevingsvisie wordt een omgevingsplan gemaakt,  die de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen. Het moet aan inwoners en ondernemers duidelijkheid geven welke ontwikkelingen mogelijk zijn in hun leefomgeving. Past uw idee binnen het omgevingsplan? Dan gaat de gemeente bepalen welke rol zij hierin kan spelen om het mogelijk te maken.

Denk mee

In de omgevingsvisie staat omschreven welke kernwaarden en kwaliteiten in Westerwolde belangrijk zijn en moeten blijven voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld: aandacht voor het bijzondere landschap en cultuurhistorie, ruimte voor lokaal ondernemerschap of goede wegen en verbindingen. Dat willen we als gemeente niet alleen bedenken. Het gaat namelijk over de leefomgeving waarin u woont en werkt. We gaan u daarom op verschillende manieren vragen om mee te denken over de omgevingsvisie. Hierover volgt binnenkort meer informatie. De 1e stap is al gezet: we hebben de dorpsraden gesproken om mee te denken over de manier waarop we inwoners mee kunnen nemen in het opstellen van de omgevingsvisie.