Wat is jouw grote idee voor de toekomst van Groningen?

26 februari 2020
Heb je een goed idee voor de leefbaarheid in Westerwolde en de provincie Groningen? Alle inwoners van Groningen die een goed idee hebben voor de toekomst van hun provincie, kunnen hun idee insturen via de website www.toukomst.nl. Denk bijvoorbeeld aan agrarische innovatie, innovatie op gebied van (openbaar) vervoer, verduurzaming, starterscentra of toerisme.

Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een grote bijdrage leveren aan thema’s als leefbaarheid en economie in de provincie Groningen. Het insturen van een idee kan tot 18 maart 2020. Op de website kun je je ook aanmelden voor een inwonerpanel dat gaat stemmen op de ingestuurde ideeën.

Op toukomst.nl zijn al meer dan 235 ideeën voor de provincie geplaatst. De ideeën die elkaar versterken worden gebundeld. Het doel is om er achter te komen hoe Groningers, jong en oud, de toekomst zien en wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn.

Ook worden ideeën opgehaald tijdens de Toukomst­tour. Een team rijdt hiervoor samen met studenten van de Hanzehogeschool in een busje de provin­cie door. Op zaterdag 5 maart is de Toukomsttour op de markt in Ter Apel.

Uiteindelijk worden er tien projecten uitgekozen, die elke Groninger vervolgens kan beoordelen. Het inwonerspanel bepaalt in juni 2020 welke drie projecten er worden uitgevoerd en welke zeven projecten met een bedrag op weg worden geholpen. Laat je stem daarom horen!