Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. In de raadsvergaderingen besluit de raad over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke rollen:

  • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners
  • Kaderstellende rol: de gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken,¬†bestemmingsplannen en¬†het afvalbeleid. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over¬†verordeningen
  • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

Vergaderingen

Wilt u een raadsvergadering of commissievergadering bijwonen? Dat kan, u bent van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur. Ze vinden in principe plaats op woensdagen en worden voorlopig gehouden in het gemeentehuis in Sellingen. De raadzaal heeft een publieke tribune vanwaar u de vergaderingen kunt volgen. Voorafgaand aan elke vergadering vindt u de raadsagenda en stukken online. Tijdens commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht.