Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? U heeft geen vluchtelingenstatus? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort maakt u een afspraak. U betaalt bij de aanvraag.

Meenemen

  • Uw verblijfsvergunning 
  • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • Een goedgelijkende pasfoto in kleur, maximaal 6 maanden oud. Let op pasfoto-eisen

Jonger dan 18 jaar?

Neem dan ook mee:

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • U heeft een geldige verblijfsvergunning type I, II of V.
  • Uw eigen land geeft u geen paspoort. 
  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Westerwolde 

Langere levertijd

De gemeente stuurt uw aanvraag altijd door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en soms naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor duurt het meestal 8 weken voordat u uw paspoort kunt ophalen. Een spoedprocedure is niet mogelijk.

Kwijt of gestolen

Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen?

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Kosten

De kosten zijn € 56,55.