Voorbereidende werkzaamheden in het gebied Renneborg-Ter Walslage

1 februari 2019
kanoen in de Ruiten Aa
Maandag 4 februari start aannemer Oosterhuis met de voorbereidende werkzaamheden in het gebied Renneborg - Ter Walslage.

De aannemer kapt op verschillende plaatsen bomen en struiken. Halverwege maart start het broeseizoen en wordt er niet meer gekapt.

Dit is het laatste deelproject in het beekherstel van de Ruiten Aa. De Ruiten Aa krijgt zijn oude kronkelende loop terug, er worden vistrappen aangelegd en de Ruiten Aa wordt een prachtige route voor kanoërs. Ook worden er wandel- en fetspaden aangelegd. Na afronding in 2020, is de complete herinrichting van de Ruiten Aa een feit.

Uiteindelijk isde beekloop van de Ruiten Aa terug gebracht naar de oorspronkelijke situatie van rond 1960 en is er weer een natuurljke waterverbinding met de Wadden.

Meer informatie over het project is te vinden op ruitenaa.nl. Vanaf 7 februari kun je elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur ook terecht in de keet bij Staatsbosbeheer in Sellingen.