Vier Koninklijke Onderscheidingen in Westerwolde

24 april 2020
Vrijdag 24 april worden mevrouw C.M. Blanke-Jansen (75) uit Ter Apel, de heer A. Huisinga (80) uit Vlagtwedde, de heer J. Kat (65) uit Ter Apel en de heer H. Bots (69) uit Wedde Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jaap Velema brengt de 4 gedecoreerden hiervan vrijdagochtend telefonisch op de hoogte. In verband met het coronavirus is een fysieke uitreiking van de versierselen niet mogelijk. Later dit jaar zal gezocht worden naar een moment waarop de versierselen alsnog persoonlijk uitgereikt kunnen worden.

Alle 4 gedecoreerden hebben zich op bijzondere wijze als vrijwilliger ingezet en worden gekwalificeerd als personen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd.

  • Mevrouw Blanke-Jansen uit Ter Apel was ruim 30 jaar lang bestuurslid van de NLTO, afdeling Ter Apel, en zette zich vanuit die hoedanigheid in voor de sector intensieve veehouderij. Eveneens ruim 30 jaar was mevrouw Blanke-Jansen vrijwilligster bij de Willibrordkerk in Ter Apel. Daarnaast was zij vrijwilligster bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen, verzorgde zij voor Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers de kleding voor de loopgroep en was zij voorzitster van de Vereniging van Eigenaren van de flat Valtherlaan in Emmen. Van 2000-2003 was mevrouw Blanke-Jansen raadslid voor de voormalige gemeente Vlagtwedde

  • De heer Huisinga uit Vlagtwedde is sinds 1978 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Westerwolde. Van 1978-1988 was hij secretaris van de voetbalvereniging. Verder is hij onder andere voorzitter van de supportersvereniging, gastheer van diverse wedstrijden, scheidsrechterco√∂rdinator en lid van de activiteiten- en onderhoudscommissie. Daarnaast is de heer Huisinga voorzitter van de Stichting Historische TT Vlagtwedde en is hij sinds 1981 lid van de politieke partij Gemeentebelangen

  • De heer Kat uit Ter Apel is sinds 30 jaar ondersteuner/mantelzorger van een chronisch ziek echtpaar. Sinds 1989 is de heer Kat vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Ter Apel, waar hij de functies van fotograaf en redacteur vervult. Als vrijwilliger bij de Tourist Info Ter Apel verzorgt hij de administratie, bemant hij stands op informatiemarkten, maakt hij fotoreportages en zet hij fietsroutes uit. Daarnaast is hij sinds 2013 documentairemaker over de Tweede Wereldoorlog in Ter Apel. In samenwerking met een veteraan verzorgt de heer Kat lessen op basisscholen. Ook is de heer Kat gedurende 5 jaar lid geweest van de Werkgroepen Ter Apel 70 jaar Vrij en Neergestorte Lancaster

  • De heer Bots uit Wedde is sinds 1975 penningmeester en secretaris van de Begrafenisvereniging Wedde en Omstreken en beheert en verzorgt de begraafplaats in Wedde. Eveneens sinds 1975 is de heer Bots vrijwilliger bij de Zangvereniging Crescendo Wedde. Bij de EHBO Vereniging Wedde is hij vice-penningmeester en staat hij incidenteel op de post bij evenementen. Daarnaast is de heer Bots voorzitter van het kerkbestuur en kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente Wedde