Verkeersmaatregelen Middeleeuws Ter Apel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten ten behoeve van het evenement Middeleeuws Ter Apel de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

Afsluiting voor alle rijverkeer

Van vrijdag 6 september 11.00 uur tot en met maandag 9 september 11.00 uur af te sluiten voor alle rijverkeer:

  • De Sellingerstraat tussen de kruising met de Oude Weg en de Boslaan
  • De Boslaan vanaf de kruising met de Oosterstraat tot en met de kruising met de Poortweg
  • De Poortweg vanaf de kruising met de Sellingerstraat tot de kruising met de Kruisherenweg

Stopverboden

Van vrijdag 6 september 11.00 uur tot en met maandag 9 september 11.00 uur stopverboden in te stellen aan:

  • Beide zijden van de Sellingerstraat tussen de kruising met de Havenstraat en de kruising met de Oude Weg
  • Beide zijden van de Oude Weg tussen de kruising met de Stationsstraat en de Oude Weg
  • Beide zijden van de Oude Weg tussen de kruising met de Sellingerstraat en de Oude Weg
  • Beide zijden van de Poortweg tussen de kruising met de Kruisherenweg en de bebouwde komgrens van Ter Apel
  • Beide zijden van de Oosterstraat tussen de kruising met de Schotslaan en de kruising met de Boslaan
  • Beide zijden van de Kruisherenweg tussen de kruising met de Poortweg en de Schotslaan

Met politie en Stichting Middeleeuws Ter Apel is overleg gevoerd over de verkeersmaatregelen. De vrije doorgang voor hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) wordt tijdens het evenement te allen tijde gegarandeerd. Tijdens het evenement worden verkeersregelaars ingezet. Indien het absoluut noodzakelijk is om tijdens het evenement de gestremde weggedeelten in te rijden, kunt u daarvoor aan de verkeersregelaars en/of politie om toestemming vragen. De gemeente verleent geen ontheffingen. Verder brengen wij nog onder uw aandacht dat fout geparkeerde voertuigen op grond van de Wegsleepverordening kunnen worden weggesleept.