Verkeersmaatregelen Carnaval Ter Apel 2 maart 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten ten behoeve van het jaarlijkse Carnaval en bijbehorende carnavalsoptocht in Ter Apel op 2 maart 2019 de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

Afsluiting voor alle rijverkeer

Op zaterdag 2 maart van 12.00 – 18.00 uur af te sluiten voor alle rijverkeer:

 • Havenstraat (vanaf de kruising met de Sellingerstraat tot en met kruising met de Viaductstraat)
 • Viaductstraat (vanaf de kruising met de Mercuriusweg tot en met kruising met de Hoofdstraat)
 • Hoofdstraat (vanaf de kruising met de Viaductstraat tot het pand Hoofdstraat 24)
 • Stationsstraat (vanaf de kruising met Hoofdstraat tot en met de rotonde met de Havenstraat
 • Oude Weg (vanaf de kruising met de Stationsstraat tot aan de kruisingen met de Ruitenkamp)

Op zaterdag 2 maart van 13.00-18.00 uur af te sluiten voor alle rijverkeer:

 • Westerstraat tussen de kruising met de Viaductstraat en de Kloosterveenweg

Op zaterdag 2 maart van 11.00–13.30 uur af te sluiten voor alle rijverkeer:

 • Munnekemoer Oost vanaf de Matenweg tot aan de Rütenbrockerweg, Barnflair Oost, Oosterstraat, Boslaan tot en met de Sellingerstraat, Sellingerstraat vanaf de Boslaan tot en met de Havenstraat

Op zaterdag 2 maart van 9.00-12.00 uur in verband met de opstelling van de carnavalswagens van de Bultruters af te sluiten voor alle rijverkeer:

 • De Rütenbrockerweg tussen de op/afrit met de N366 en Barnflair- Oost

Van maandag 25 februari 7.00 tot en met dinsdag 5 maart 16.00 uur in verband met de plaatsing van een feesttent voor alle rijverkeer af te sluiten:

 • Het parkeerterrein op het Dr. Mantsholtpark vanuit de richting van de Havenstraat

Van vrijdag 1 maart 16.00 tot en met maandag 4 maart 7.00 uur in verband met de plaatsing van een feesttent op het Dr. Mantsholtpark voor alle rijverkeer af te sluiten:

 • Het oostelijk van de RSG gelegen asfaltpad vanaf de fietsenstalling van de RSG tot aan de toegangsweg naar het parkeerterrein Dr. Mantsholtpark

Van zaterdag 2 maart 18.00 tot zondag 3 maart 3.30 uur in verband met de plaatsing van een feesttent op het Dr. Mantsholtpark voor alle rijverkeer af te sluiten:

 • De Havenstraat tussen de inrit naar woonzorgcomplex ‘De Heemborgh’ en de Reigerhof
 • Het verbindingspad van de parkeerplaats op de hoek Stationsstraat/Oude Weg naar het parkeerterrein op het Dr. Mantsholtpark

Stopverboden

Van vrijdag 1 maart 18.00 tot zaterdag 2 maart 18.00 uur stopverboden in te stellen op/aan:

 • De Kloosterveenweg vanaf de kruising met de Westerstraat tot aan de Nulweg

 • De kanaalzijde van de Hoofdkade vanaf de kruising met de Markeweg tot aan de kruising met de Runde

 • De huizenzijde van de Hoofdkade tussen de kruising met het Hooiland en De Runde

Op zaterdag 2 maart van 9.00–18.00 uur stopverboden in te stellen op/aan:

 • De westzijde (huizenzijde) van de Stationsstraat tussen de kruising met de Hoofdstraat en de Havenstraat

Eenrichtingsverkeer:

Op zaterdag 2 maart van 11.00–18.00 uur eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor (brom)fietsers, in te stellen op:

 • De Kloosterveenweg, verplichte rijrichting richting Nulweg
 • De Hoofdkade tussen de kruising met het Hooiland en de kruising met de Markeweg, verplichte rijrichting richting Nieuw Weerdinge

Met politie, provincie, GHOR, brandweer en organiserende carnavalsverenigingen is overleg gevoerd over de verkeersmaatregelen. De vrije doorgang voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) wordt tijdens het evenement te allen tijde gegarandeerd. Tijdens het evenement worden verkeersregelaars ingezet. Men wordt vriendelijk verzocht tijdens het carnaval, indien men met de auto komt, met de auto zoveel mogelijk het centrum van Ter Apel te mijden en zijn auto zoveel mogelijk te parkeren op bedrijventerrein ’ t Heem. Bewoners van het centrum die wonen langs de route van de carnavalsoptocht wordt vriendelijk verzocht hun auto’s zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren en, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk aan de uiterste zijde van de rijbaan te parkeren (waar dit niet vanwege verkeersregels en/of aangebrachte verkeerstekens verboden is). Dit om de vrije doorgang van de carnavalsoptocht en hulpdiensten zoveel mogelijk te garanderen. Indien het absoluut noodzakelijk is om tijdens het evenement het centrum van Ter Apel in/of uit te rijden kan aan de verkeersregelaars en/of politie zo nodig daarvoor om toestemming worden gevraagd. De gemeente verleent geen ontheffingen. Verder willen wij nog onder uw aandacht brengen dat fout geparkeerde voertuigen op grond van de Wegsleepverordening kunnen worden weggesleept.

Bezwaar

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 13 februari 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 27 maart 2019) gedurende openingstijden ter inzage op de gemeentehuizen te Sellingen en Wedde en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 • Uw naam en uw adres
 • De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
 • De datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden?
 • De motivering waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.