Verhuizen en belastingen

Woning verkocht

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaalt u rioolheffing en onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht. Met andere woorden: de situatie per 1 januari geldt voor het hele jaar.  Dit betekent dat u ondanks de verkoop van uw pand, wel een belastingaanslag ontvangt. U blijft verantwoordelijk voor de betaling van het hele bedrag op de aanslag.

De OZB en rioolheffing kunt u (deels) verrekenen met de koper. Vaak vindt de verrekening van deze belastingen plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Verhuizing naar de gemeente Westerwolde

Bent u in de loop van het belastingjaar in Westerwolde komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Westerwolde woont.

Verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Binnen een maand nadat uw verhuizing is geregistreerd bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.

Verhuizing binnen de gemeente Westerwolde

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.