Commissievergadering 24 november 2021

Online
woensdag 24 november - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. a. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. b. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 27 oktober 2021
 6. Transitievisie warmte
 7. Bestemmingsplan Zuid Groningen (Tennet) (Ter Apelkanaal)
 8. Grondexploitatie bedrijventerrein Zuid Groningen fase 2 (Ter Apelkanaal)
 9. Grondexploitatie woningbouw Boermarke fase 2 Vlagtwedde
 10. Inburgering: beleidsplan en verordening
 11. Belastingen en leges
  1. Verordening Onroerende Zaakbelastingen
  2. Verordening Afvalstoffenheffing
  3. Verordening Rioolheffing
  4. Verordening Forensenbelasting
  5. Verordening (Water)Toeristenbelasting
  6. Legesverordening
  7. Verordening Lijkbezorgingsrechten
 12. Septembercirculaire gemeentefonds
 13. Sluiting