Commissievergadering 27 oktober 2021

De Meet Bellingwolde
woensdag 27 oktober - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
  1. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 1 september 2021
 6. Bestemmingsplan Oudeschans, Dijkwal 1 en 2
 7. Bestemmingsplan Buitengebied Harpelerweg
 8. Gemeentebreed duurzaamheidsfonds en gebiedsfondsen Westerwolde
 9. Normen- en toetsingskader 2021
 10. Huisvesting ambtelijke organisatie
 11. Sluiting