Extra raadsvergadering 18 oktober 2021

De Meet Bellingwolde
maandag 18 oktober - 20.00 uur

 

  1. Opening
  2. Mededelingen voor raad en college
  3. Vragenronde voor raadsleden
  4. Vaststellen agenda
  5. Spreekrecht voor burgers over geagendeerd onderwerp
  6. Situatie AZC Ter Apel
  7. Sluiting