Raadsvergadering 22 september 2021

De Meet Bellingwolde
woensdag 22 september - 20.00 uur

De raadsvergadering van 22 september a.s. vindt plaats in De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde.

In verband met de coronamaatregelen is er voor publiek beperkt ruimte (max. 30 personen). Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u zich dan uiterlijk maandag 20 september a.s. aan via griffie@westerwolde.nl onder vermelding van het aantal personen.

U ontvangt van de griffie bericht of u aanwezig kunt zijn. Mocht dat niet kunnen dan kunt u de vergadering volgen via Radio Westerwolde.

Luister mee via Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.radiowesterwolde.nl

 

 1. Opening
 2. Mededelingen voor raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Verantwoording Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 5. Ontwikkelingen rondom AZC Ter Apel
 6. Vaststellen agenda
 7. Vaststellen verslagen raadsvergaderingen 30 juni, 7, 8 en 14 juli 2021
 8. Ingekomen stukken
 9. Langetermijnagenda; afdoeningsvoorstellen
 10. Voorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen t.b.v. de realisering van een zonnepark aan de Tweekarspelenweg Blijham (afhamerpunt)
 11. Bestemmingsplan Bourtange, Bourtanger Tuinen (afhamerpunt)
 12. Parkeerplaatsen SWS De Driesprong Vriescheloo (afhamerpunt)
 13. Benoeming waarnemend griffier (bespreekpunt)
 14. Lokale veiligheidsprioriteiten 2022-2024 (bespreekpunt)
 15. Sluiting