Commissievergadering 1 september 2021

Online
woensdag 1 september - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. a. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. b. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 16 juni 2021
 6. Voorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen t.b.v. de realisering van een zonnepark aan de Tweekarspelenweg Blijham
 7. Bestemmingsplan Bourtange, Bourtanger Tuinen
 8. Parkeerplaatsen SWS De Driesprong Vriescheloo
 9. Sluiting