Commissievergadering 16 juni 2021

Online
woensdag 16 juni - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. a. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. b. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 12 mei 2021
 6. Evaluatie pilot PMD
 7. Bestemmingsplan Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham
 8. Internationaal Beleid
 9. Gemeenschappelijke regelingen: kennisnemen en het eventueel indienen van een zienswijze op de financiƫle stukken van:
  1. Publiek Vervoer
  2. Veiligheidsregio
  3. Wedeka
  4. Afeer
 10. Sluiting