Commissievergadering 12 mei 2021

Online
woensdag 12 mei - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. a. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. b. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 31 maart 2021
 6. Regionale Energie Strategie Groningen (RES 1.0)
 7. Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan 2021-2031
 8. Kredietaanvraag vervanging bruggen Vesting Bourtange
 9. Voorstel ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Tweekarspelenweg Blijham
 10. Strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen en Visie vrijetijdseconomie Westerwolde
 11. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen: ontwerpbegroting 2022
 12. Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg: ontwerpbegroting 2022, begrotingswijziging 2021 en jaarrekening 2020
 13. Gemeenschappelijke regeling Wedeka: 1e begrotingswijziging 2021
 14. Sluiting