Commissievergadering

Online
woensdag 18 november - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. A. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. B. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 7 en 21 oktober 2020
 6. Harmonisatie afspraken tennisverenigingen
 7. Omgevingsvisie Westerwolde
 8. Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen
 9. Vaststellen bestemmingsplan "Ter Apel Dorp, partiƫle herziening Rundehaven"
 10. Bestemmingsplan Buitengebied Wedderstraat 52 Veele
 11. Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's
 12. Actualisatie begroting 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Groningen
 13. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen
 14. Lokale veiligheidsprioriteiten 2021
 15. Sluiting