Raadsvergadering

Online
woensdag 28 oktober - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 16 en 30 september 2020
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) zonnepark Veendijk in Bellingwolde
 9. Voordracht lid RvT Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG)
 10. Verklaring van geen bedenkingen (VGGB) zonnepark Veenweg in Ter Apel
 11. Aanvraag bestemmingsplanwijziging t.b.v. woning te Vlagtwedde
 12. Ontwerp VVGB nieuwbouw woning (Markeweg naast nr. 138, Ter Apel)
 13. Bodemkwaliteitskaart en erratum nota bodembeheer
 14. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2018
 15. Sluiting