Commissievergadering 7 oktober (online)

Online
woensdag 7 oktober - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Inzend-/spreekrecht
  1. A. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. B. Spreekrecht voor commissieleden
 4. Vaststellen verslagen commissievergadering 26 augustus en 9 september 2020
 5. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Veenweg in Ter Apel
 6. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) zonnepark Veendijk in Bellingwolde
 7. Aanvraag bestemmingsplanwijziging t.b.v. woning te Vlagtwedde
 8. Ontwerp VVGB nieuwbouw woning (Markeweg naast nr. 138 Ter Apel)
 9. Bodemkwaliteitskaart en erratum nota bodembeheer
 10. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2018
 11. Sluiting