Extra raadsvergadering 30 september 2020

De Meet, Bellingwolde.
woensdag 30 september - 20.00 uur

In verband met de coronamaatregelen is er voor publiek beperkt ruimte (maximaal 20 personen). Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u zich dan uiterlijk maandag 28 september 2020 aan via griffie@westerwolde.nl. onder vermelding van het aantal personen. U ontvangt vervolgens van de griffie bericht of u aanwezig kunt zijn. Mocht dat niet kunnen dan kunt u de vergadering volgen via Radio Westerwolde en/of Youtube:

Kijk mee via het Youtube kanaal van de gemeente Westerwolde

Luister mee via Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.radiowesterwolde.nl

 

 

 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 26 augustus 2020
 6. Actieprogramma "Geweld hoort nergens thuis"
 7. Voorstel om een definitieve VVGB af te geven t.b.v. de uitbreiding van het zonnepark aan de Vloeiveldweg in Harpel (Powerfield)
 8. Integraal Huisvestingsplan onderwijs
 9. Nota Onderhoud Gebouwen
 10. Nota Openbare Ruimte
 11. Evaluatie uitvoering gehandicaptenparkeerkaart
 12. Wijziging GR Beschermd Wonen en Opvang
 13. Sluiting