Raadsvergadering

De Meet, Bellingwolde.
woensdag 16 september - 20.00 uur

In verband met de coronamaatregelen is er voor publiek beperkt ruimte (max. 20 personen). Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u zich dan uiterlijk maandag 14 september a.s. aan via griffie@westerwolde.nl. onder vermelding van het aantal personen. U ontvangt vervolgens van de griffie bericht of u aanwezig kunt zijn. Mocht dat niet kunnen dan kunt u de vergadering volgen via Radio Westerwolde en/of Youtube met link:

Kijk mee via het Youtube kanaal van de gemeente Westerwolde

Luister mee via Radio Westerwolde  (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.radiowesterwolde.nl

 1. Opening
 2. Afscheid raadslid
 3. Benoemingen
  1. Benoeming raadslid
  2. Benoeming plv. commissielid
 4. Mededelingen voor raad en college
 5. Vragenronde voor raadsleden
 6. Vaststellen agenda
 7. Vaststellen verslag raadsvergadering 24 juni en 1 juli 2020
 8. Ingekomen stukken
 9. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 10. 10.
  1. A. Beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024
  2. B. Realisatie wandelknooppuntennetwerk Westerwolde
 11. Definitieve gunning aantrekken accountant
 12. Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding N.V.
 13. Regionale Energietransitie
 14. Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham
 15. Wijziging GR PG&Z per 1 augustus 2020
 16. Sluiting